OBS Tiendeveen: de beste basis voor uw kind!


OBS Tiendeveen geeft uw kind de ruimte, de mogelijkheden en de richting om de schooljaren fijn en effectief te maken. We halen niet alleen eruit wat erin zit, we voegen ook heel veel toe. Op cognitief gebied, maar zeker ook op belangrijke terreinen als sociaal gedrag, samenwerken, creativiteit en assertiviteit. Al die ontwikkelingen kunnen zich alleen optimaal ontplooien als alle andere omstandigheden in orde zijn. Daarom besteden we veel aandacht aan het welbevinden van de leerling en het creëren van een prettige, respectvolle leef- en werkomgeving.

Midden in het dorp Tiendeveen staat vanaf 2013 een multifunctioneel centrum. Hierin zijn de openbare basisschool Tiendeveen, het dorpshuis De Eiken, de peuteropvang en V.V. Tiendeveen gevestigd.